Souhlas o zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

Udělujeme tímto souhlas společnosti

HAS car s.r.o., Náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 708 00 Ostrava – Poruba

IČ: 25865137, DIČ: CZ25865137, zapsané u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 23055 (dále jen „správce“),

aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen, „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával osobní údaje odběratele.

1.  Osobními údaji se rozumí: název společnosti, jména, příjmení, telefonní čísla, a e-maily, a je nutné  

      tyto údaje zpracovávat za účelem:

      a.  plnění práv a povinností, vyplývajících z obchodního styku odběratele a správce

      b.  marketingových aktivit správce.

2.  Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, tyto údaje však pro správce mohou

      zpracovávat i následující zpracovatelé:

      a.  poskytovatel software ProCad, spol. s r.o.

      b.  případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné

           době správce nevyužívá.

3.  Odběratel bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:

      a.  vzít souhlas kdykoliv zpět,

      b.  požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,

      c.  požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

      d.  vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

      e.  požadovat po správci vymazání těchto osobních údajů,

       f.  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se pracováním osobních údajů

           obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 4.  S výše uvedeným zpracováním uděluje odběratel dobrovolný a výslovný souhlas. Souhlas lze vzít  

      kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti

      HAS car s.r.o.

Kontaktujte nás

Provozovna:

HAS car s.r.o.
Poděbradova 31
702 00 Moravská Ostrava

E-mail: hascar@volny.cz
Tel.: 596 116 204
Mobil: 602 733 314


Zvětšit mapu